Lørdags stengt bane for forbrenningsmotorer i juli

Minner om avtale mellom Klepp RC og nabo, der det er enighet om å ikke bruke biler med forbrenningsmotorer på lørdager i hele juli.