Banen

Treningsdager:

Mini-Z oktober til april

Onsdag: 18.00 – 22.00

Lørdag: 11.00 – 15.00

På treningsdager vil det være folk fra klubben for veiledning og salg fra kiosk.

Ute

Tirsdag: 12.00 – 20.00
Lørdag: 09.00 – 15.00 (Ingen lørdagskjøring i Juli med forbrenningsmotorer)

Ved løpsarrangement går organisert trening bort. For bruk av bane ved slike anledninger gjør avtale med en ansvarlig.

Banen er lukket alle andre dager enn disse for forbrenningsmotorer. Overtredelser av disse kjøredagene kan bli anmeldt.

Grunnen til at vi er strenge med disse dagene er at disse dagene er godkjent av naboene til banen. Avvik fra dette må avklares med styret i klubben som igjen avklarer med aktuelle naboer.

Alle medlemmer kan trene på våre treningsdager.

Dersom det er mange biler på treningsdager, deler vi treningen opp i bolker på ca. 1/2 time.

Alle som kjører på frekvenser (altså ikke med Spektrum radio) skal føre seg opp på frekvenslisten i klubbhuset før radio slås på. Dersom noen har samme frekvens, må disse dele på kjøringen.

Klubbhus med toalett og kiosk er disponibelt på kjøredager.

Anlegget

The asphalt track at Klepp RC-club is 300 meters long. It is 5 meters wide all over. There is a height difference of 1,5 meters. As you can se by the photos, there are four 180 degrees curves. The asphalt has high grade surface for less tire wear.

Take a look. This is our track.

 

Oversikt banen
 

The buildings:
To the left you see the drivers platform. Then you see the garage we are using for mechanical work on the cars. At the end of the track we have our club house, and then the tribune for spectators.

 

Oversikt anlegget
 

At the end of the track we have our club house, and then the tribune for spectators. To the left you can see the ramp for wheel chairs to the drivers platform. You also get a good view of the s-combination on the track. The s-combination (left in this photo) is cambered outwards/downwards, making it difficult to drive.

 

S-kombinasjonen
 

This photo (under) is taken from the drivers platform.

 

Platform

Kartinformasjon

Adresse

Banens adresse er:
Engelsvåg 20/21, 4353 Klepp St.

Kart


View Larger Map