Om Klubben

Bli medlem

Informasjon til nye medlemmer i klubben.

Oppfordringen er: kom og kjør med den bilen du har. Dersom du vurderer å anskaffe deg bil, kan vi gi deg tips om hvilken type bil vi anbefaler deg å kjøpe.

For å bli medlem sender du følgende på e-post til post@klepprc.no:

  1. Navn
  2. Fødselsdato
  3. Adresse
  4. Telefonnummer, fortrinnsvis mobilnummer
  5. Navn på foresatt ved alder under 18 år
  6. E-post for fakturamottak

Husk å oppgi student/honnør status ved innmelding.

Vi er tilsluttet Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund som gjør at medlemskap og kontingent blir behandlet av NMF og NIF. Faktura på medlemskontingent blir tilsendt. På faktura er inkludert gebyr fra NMF p.t. på 45 kr til å dekke systemkostnader. Alle må registrere seg på min idrett, og der vil dere finne en faktura i handlekurven. Denne betaler dere som anvist på denne nettsiden.

Medlemskontingent:
Medlemmer over 18 år kr. 1.500
Medlemmer under 18 år kr. 900
Støttemedlemmer/Honnør kr. 250

Dersom det er spørsmål om du kan betale som “honnør” kan du kontakte en i styret.

Etter 31/8 er det ½ pris på medlemskontingenten.

OBS!
Gjeldende satser forutsetter at det ikke er uoppgjorte kontingenter i klubben og andre idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Innmeldingen gjelder til skriftlig utmelding er sendt.

For spørsmål ta kontakt på e-post med klubben på: post@klepprc.no

(Klepp RC Klubb – Konto: 3290 07 80000)

For å kjøre løp, må alle ha lisens. Dere kan velge nasjonal eller EFRA lisens. Det er også mulig med FUN lisenes, men da får en ikke tellende resultat i Norgescup og NM . Lisensen løser dere inn på NMF sin side: SAS via min idrett. For spørsmål eller hjelp, ta gjerne kontakt med en i styret.

Jeroen Quartel                            tlf: 904 00 672                 Formann

Ove Undheim                             tlf: 951 97 727                 Medlemskontakt

http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/lisenser/27-lisens

http://www.radiostyrtbilsport.no/Konkurranser.htm 

http://www.radiostyrtbilsport.no/PDF/HVORDAN%20L%D8SE%20LISENS.pdf

Grasrotandelen

Klepp RC Klubb er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping AS.

Vi oppfordrer ikke noen til å begynne å tippe, men for de som allerede gjør det kan de velge å la sin del av støtten tilfalle klubben.

Litt om grasrotandelen (tatt fra https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om_grasrotandelen):
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Vedlagt er et dokument som inneholder strekkode for registrering mot grasrotandel.

Klepp_RC_Klubb-strekkode

Historie

Klepp RC Klubb ble stiftet som klubb i Norges Idrettsforbund 1. mars 1993. Klubben ble stiftet som organisasjon 1. mai 1994. Klubben er en forening/lag uten profittformål, en ideel organisasjon. Klubben konsentrerer seg om konkurranseutøvende idrett i grenen radiostyrt motorsport.

Aktiviteten er dermed fokusert på radiostyrte modellbiler.

Klubben er medlem i Norges Motorsportforbund se: (http://www.nmfsport.no/)

Vi er en aktiv klubb med medlemmmer i alle aldre. Det kjøres biler i flere skala klasser og grener.

Klubben har et aktivt styre som prøver etter beste evne å ta vare på miljøet og tilrettelegge for trivsel. Vi ønsker å være inkluderende uansett evne og utfordringer.

Styre består av 6 personer pr. dags dato. Styresammensetningen kan du se ved å følge denne linken:http://www.1881.no/Roller/Klepp+RC+klubb_983428568/?query=klepp+rc+klubb&qt=8

Vi flyter på god dugnadsånd og velvillige selvoppofrende personer som trør til der hvor det trengs. Har du meninger eller synspunkter gis du ansvar 🙂

Vel møtt på vårt anlegg som vi er stolte av! Vi håper du har like mye glede av det som oss.