Kontakt

Kontaktinformasjon:

Klepp RC Klubb
Postadresse: Postboks 526, 4357 Klepp St.
Besøksadresse: Engelsvåg 20, 4357 Klepp St.
E-post: krc-epost

 

Jeroen Quartel                     tlf:  904 00 672                Formann

Ove Undheim                      tlf:  951 97 727                 Medlemskontakt