Author Archives: krc

Påmelding Norges Cup nr. 1 og 2

Påmelding er åpnet for løpene neste helg.

Påmelding finner du her: Påmelding

Det blir kjørt to løp i Norges Cupen for Large Scale 1:5 Touring Car.
Lørdag blir det kjørt i retning CCW (mot klokka).
Søndag blir det kjørt i retning CW (med klokka).

Håper mange finner veien og at løpet blir en suksess 🙂

Løpet lørdag kjøres det en support klasse med 1:5 F1. Løpet lørdagen inngår i klubbmesterskapet.

Kontingent er satt til kr 200 pr. løp.

Informasjon om løpet (tilleggsregler):
20140501 Norges Cup Tilleggsregler

Medlemskontingent 2014

Medlemskontingenten for året er sendt ut på e-post i går til alle medlemmer.
Nytt av året er at det blir kontrollert om kontingenten er betalt før deltakelse i klubbserien.

Skulle noe være uklart eller feil ta kontakt.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til sesongstart om snaue to uker!

Med vennlig hilsen styret.

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte lørdag 15/2 kl. 12.00 i klubbens lokaler.

(1) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 6 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall. !
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Forslag kan sendes til post@klepprc.no

Vel møtt!

Innkalling til møte – Tema: terminliste og regelverk for 2014

Vi innkaller til medlemsmøte torsdag 21/11 kl. 1900.

Her er forslag til løpsdatoer for 2014, det er tatt hensyn til EFRA kalender for de som ønsker å delta i internasjonale løp.

12.april
10.mai
7.juni
28.juni
11-12 juli 3-timers endurance race.
16.august
13.september
4.oktober.

Reglene beholdes som i dag for begge klassene. Forslag om og ha det åpne kvalifiserings formatet som åpner 10.00-14.30. Førermøte/pause 14.30-15.00. Semifinale TC 15.00-15.20. Finale F1 15.30-16.20. Finale TC 16.30-17.00. Det er forslag om å ha alle 7 løpene som tellende men det kan vi jo også stemme over…. 🙂

Vel møtt!

R5 Championship 2013

Løpsresultater er lagt opp på myrcm.ch.

Mye kaos i formelklassen førte til spenning om tetplassen. Trond kjempet seg til seieren til slutt.
I touring klassen var det god deltakelse med 13 førere. Det ble kjørt semifinale med 6 opprykksplasser.
Nikko tok komandoen i feltet og seieren i touring klassen. Verdt å nevne fikk Marius og Nikko satt nye banerekorder i dag.

Sammendrag F1:
Championship2013R5F1

Sammendrag TC:
Championship2013R5TC

Kontingent 2013

Medlemskontingenten for 2013 blir i dag sendt ut pr. e-post.
For de av dere som ikke har registrert e-post blir den sendt til folkeregistrert adresse manuelt av klubben.

Mottar du ingen kontingent gi gjerne beskjed snarest.