Inngåelse av avtale om bruk av bane

Klubben har inngått en avtale om bruk av banen innen for faste tider.

Det betyr at banen er åpen for kjøring av forbrenningsmotorer.
Avtalen fører til skjerping av kjøretider lørdager.

Banen blir åpen lørdager fra 09.00-15.00.
Banen blir åpen tirsdager som før.

Avtalen krever at tidspunkter blir overholdt.

Mvh. Styret