Innkalling til årsmøte

Styret innkaller klubbens medlemmer til årsmøte tirsdag 10. februar.

Møtested: Klubbens lokaler kl 19.00.

Agenda følger av vedtektene.